Menu Zavřeno
8321 – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
IČ:
00064173
Laboratoř genomické medicíny
Adresa:
Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
2/2022
ze dne
3.1.2022
platné do
17.12.2023
Laboratorní diagnostika v oblasti molekulární genetiky
Přílohy: