Menu Zavřeno
8321 – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
IČ:
00064173
Úsek laboratorní genetika
Adresa:
Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
9/2023
ze dne
12.1.2023
platné do
17.12.2023
Laboratorní diagnostika v oblasti molekulární genetiky
Přílohy: