Menu Zavřeno
8322 – Fakultní nemocnice v Motole
IČ:
00064203
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol - Neurogenetická laboratoř
Adresa:
V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
208/2022
ze dne
2.5.2022
platné do
8.3.2024
Vyšetření v oboru molekulární genetiky
Přílohy: