Menu Zavřeno
8325 – Fakultní nemocnice v Motole
IČ:
00064203
Laboratoř molekulární patologie Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (Laboratoř molekulární patologie ÚPMM)
Adresa:
V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
222/2022
ze dne
12.5.2022
platné do
12.5.2025
Vyšetření v odbornosti histopatologie a cytopatologie (molekulárně biologickými metodami)