Menu Zavřeno
8326 – HELLO LAB s.r.o.
IČ:
10667113
Plasma Lab
Adresa:
Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
5/2023
ze dne
9.1.2023
platné do
14.7.2025
Vyšetření v odbornosti klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, hematologie, imunohematologie a transfúzní služba včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: