Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

30. 7. 2015

Na základě žádosti ze dne 28. 7. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající v poskytnutí seznamu akreditovaných laboratoří v České republice, které splňují „ISO 17 025“ a zároveň vydávají certifikáty dle „Evropského nařízení 601/2012“, konkrétně certifikát pro obchodování s emisemi s koeficientem emisí vyjádřeným „t CO2/TJ“ a oxidační certifikát vyjádřený v procentech, certifikáty vydané pro grafitové elektrody o průměru 200-700 mm typu UHP, HP, HD, SHP a RP, ČIA žadatele informoval, že požadovaná informace je veřejně dostupná na internetových stránkách www.cai.cz v části Akreditované subjekty, kde je zveřejněn pravidelně aktualizovaný seznam všech akreditovaných subjektů. Nad rámec žádosti žadatele informoval, že databáze zahraničních akreditovaných subjektů je veřejně dostupná na adrese http://db.european-accreditation.org.

11. 7. 2013

Na základě žádosti ze dne 3. 7. 2014, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda akreditovaný inspekční orgán typu A – Anna Grabowská, IČ 69482241, sídlem Barborská 30/20, Kutná Hora je stále držitelem akreditace, či zda mu byla odebrána či ukončena, poskytl žadateli informaci, že platnost akreditace označeného inspekčního orgánu skončila v listopadu 2011 a skutečnost, že již není akreditován, jednoznačně vyplývá z jeho absence v seznamu akreditovaných subjektů, veřejně přístupném na internetových stránkách www.cai.cz.

23. 1. 2012

Na základě žádosti ze dne 30. 12. 2011, doručené ČIA 2. 1. 2012, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda odkaz na akreditaci uvedený Kriminalistickým ústavem Praha na jím vypracovaném výstupu ze dne 25. 4. 2008 byl užit po právu, resp. zda odpovídá rozsahu, v jakém byla tomuto subjektu akreditace udělena, ČIA žadatele informoval, že požadovaná informace je veřejně přístupná na internetových stránkách www.cai.cz, které obsahují databázi akreditovaných subjektů spolu s přesnými informacemi o rozsahu jim udělené akreditace.

16. 11. 2011

Na základě žádosti ze dne 18. 10. 2011, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení obecných kritérií odborného posouzení v oborech zkoumání ručního písma (texty) GRA-01, zkoumání ručního písma (podpisy) GRA-02 a zkoumání ručního písma za účelem identifikace pisatele SOP č. 401 a poskytnutí informace o odbornosti posuzovatele uvedených činností ČIA poskytl žadateli informaci, že akreditované subjekty posuzování shody č. 1494 a 1499, ve vztahu k nimž byla žádost podána, byly akreditovány jako zkušební laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, přičemž předmětné postupy zkoumání ručního písma posuzoval odborný posuzovatel odpovídajícího vysokoškolského a následného vzdělávání, který v předmětném oboru působí jako vysokoškolský pedagog.


POKRAČOVAT DÁL:
Úřední deska >