Menu Zavřeno

Logo ČIA


Jakým způsobem lze používat logo ČIA?

Logo ČIA používá pouze ČIA. Pokud by chtěl subjekt použít logo ČIA k obecné propagaci ČIA nebo akreditačního systému ČR, je možné elektronickou formu poskytnout, ale za individuálně stanovených a dále sledovaných podmínek (zpravidla je nutné osobní jednání, při kterém jsou vyžadovány přesné údaje o zamýšleném užití loga).

Subjekty posuzování shody, kterým byla udělena akreditace, mohou používat pouze jim přidělenou akreditační značku nebo kombinovanou akreditační značku, a to za podmínek specifikovaných v MPA 00-04-…


POKRAČOVAT DÁL:
Časté dotazy >