Menu Zavřeno

„Certifikace metodik“


Poskytuje ČIA certifikaci metodik, které jsou výstupem aplikovaného výzkumu?

ČIA neprovádí žádnou certifikaci, tudíž ani certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu, a ani neudělil akreditaci žádnému certifikačnímu orgánu pro tyto účely. Způsob udělení certifikace metodiky je v pravomoci poskytovatele účelové podpory (ministerstva a Technologická agentura ČR), viz dopis ředitele Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky.


POKRAČOVAT DÁL:
Časté dotazy >