Menu Zavřeno
1379.2 – České vysoké učení technické v Praze
IČ:
68407700
Zkušební laboratoř RCMT
Adresa:
Horská 3, 128 00 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
656/2017
ze dne
7.11.2017
pozastaveno dne
5.5.2020
Měření přesnosti, teplot a teplotních deformací, tuhosti, vibrací a hlučnosti, diagnostická měření obráběcích strojů a jiných výrobních i nevýrobních strojů