Menu Zavřeno
2280 – Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ:
00001490
Odštěpný závod 2 SZÚ s.p., kalibrační laboratoř
Adresa:
Tovární 5, 466 21 Jablonec nad Nisou
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
45/2019
ze dne
29.1.2019
platné do
26.10.2022
Kalibrace měřidel v oboru délka, tlak a teplota
Přílohy: