Menu Zavřeno
2291 – PP construction AKL s.r.o.
IČ:
24300471
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Strojírenská 259/16, Zličín, 155 21 Praha 5
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
592/2020
ze dne
1.10.2020
zrušeno dne
16.10.2021
Kalibrace měřidel v oborech délka a rovinný úhel