Menu Zavřeno
4008 – Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČO:
00001490
TI - technická inspekce
Adresa:
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
127/2024
ze dne
19.3.2024
platné do
31.10.2027
Inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných tlakových a jaderně energetických zařízení, technologických celků, zařízení, výrobků, procesů a specifikovaných činností. Inspekce procesu výroby pevných biopaliv a procesu obchodování pevnými biopalivy