Menu Zavřeno
4008 – Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ:
00001490
TI - technická inspekce
Adresa:
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
621/2020
ze dne
15.10.2020
platné do
7.11.2022
Inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných tlakových, zdvihacích, elektrických, plynových a jaderně energetických zařízení, technologických celků, prostředků lidové zábavy, zařízení, výrobků, procesů a specifikovaných činností. Inspekce procesu výroby pevných biopaliv a procesu obchodování pevnými biopalivy