Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #02 ke dni 10. 5. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,
 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.
Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který bude aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-2/13 M:2019 EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members – zavedení květen 2020;

EA-2/15 M:2019 EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes – zavedení do 16. 4. 2020.

ILAC

ILAC P8:03/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies – aplikace od března 2020.

Zpracoval: Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D