Menu Zavřeno

Světový den akreditace 2019

Letošním tématem Světového dne akreditace je Akreditace: Přidaná hodnota pro dodavatelské řetězce.

Se zbožím pocházejícím z celého světa jsou dnes dodavatelské řetězce podstatně složitější, pokud jde o rychlost, rozsah, hloubku a šíři globálních interakcí. Podniky působí v mnoha různých regulačních prostředích. Se zrychlováním inovací a zkracováním životního cyklu výrobků roste tlak na dodavatelské řetězce. Kvalita, autenticita a sledovatelnost surovin je podmíněna spolehlivými informacemi.

Podniky musí zajistit bezpečnost svých dat. Také musí vybírat udržitelné dodavatele dodržující etické postupy. Obstarávání zdrojů a služeb často představuje až 70 % výdajů společností. 80 % obchodu využívá zkušební, kalibrační, inspekční a certifikační činnosti.

Takže, jaká je tedy role akreditace?

Akreditace spočívá v posouzení nestrannosti, odborné způsobilosti a důslednosti činností posuzování shody. Akreditace proto hraje významnou roli při snižování nákladů na obchod a podnikání a při zajišťování důvěry v dodavatelské řetězce. Dodavatelské řetězce vyžadují záruky v podobě zkoušek, inspekcí a certifikací.

Bez zajištění důvěryhodnosti hrozí komplikace volného pohybu zboží a služeb technickými překážkami a nekvalitními produkty. Mezinárodně uznávané akreditační orgány podepisují ujednání, která zajišťují přeshraniční přijímání produktů a služeb. Tato ujednání zahrnují ekomomiky představující 96 % celosvětového HDP, čímž vytvářejí globální infrastrukturu, která usnadňuje obchod, schvalovací procesy regulačních orgánů a důvěru v dodavatelský řetězec.

Akreditace je jednotná po celém světě a je všude uznávána.

Světový den akreditace