Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #03 ke dni 10. 6. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,
Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.
Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných (v tomto vydání také o zrušených) dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/03:2019 Signatories to the EA Multilateral and Bilateral Agreements – od 10. 5. 2019 pro informaci (přehled signatářů EA MLA, kterou má ČIA uzavřenu v jejím celém možném rozsahu);

EA-4/15 G:2015 Accreditation for Non-Destructive Testing – zrušeno v květnu 2019.

IAF

IAF MD 5:2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems (Issue 4) – aplikace od 7. 5. 2020;

IAF MD 17:2019 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies (Issue 2) – aplikace od 7. 5. 2020;

IAF MD 22:2019 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) (Issue 2) – aplikace od 7. 5. 2020.

ILAC

ILAC P4:05/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy and Management;

ILAC P5:05/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations;

ILAC-R6:05/2019 Structure of the ILAC Mutual Recognition Agreement and Procedure for Expansion of the Scope of the ILAC Arrangement.