Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #07 ke dni 10. 10. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,
Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.
V tomto vydání informujeme také o dokumentech vydaných i dalšími organizaci a ukončení platnosti dokumentu.
Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

IAF

Technické normy

ČSN ISO/IEC 20000-1:2019 Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb – data vydání 10/2019

Ministerstvo dopravy ČR

Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy:
„Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)“ (Metodický pokyn SJ-PK vejde v účinnost s jeho vydáním ve Věstníku dopravy v prosinci 2019)

Zpracoval: Ing. Jaroslav Růžička, 10. 10. 2019