Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #09 ke dni 16. 12. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech vydaných i dalšími organizaci a ukončení platnosti dokumentu.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF / 01:2019 Seznam publikací EA a mezinárodních dokumentů (datum vydání 29. listopadu 2019)

IAF

 ILAC

Technické normy

ČSN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech (vydána prosinec 2019)

 

Zpracoval: Ing. Jaroslav Růžička, 16. 12. 2019