Menu Zavřeno

Zavedení revidované služby akreditace pro certifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS)

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí s platností od 6.3.2020 revidovanou službu v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty v oblasti certifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 v souvislosti se změnou Dokumentu konkretizujícího požadavky na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a jimi poskytované kvalifikované služby vytvářející důvěru [DKP], verze 3.

Podrobnější informace jsou uvedeny zde: