Menu Zavřeno

Informace o změně přechodného období pro implementaci normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Informace určená odpovědným pracovníkům akreditovaných zkušebních a kalibračních laboratoří