Menu Zavřeno

Publikování rezolucí IAF

Na stránkách ČIA jsou odkazem dostupné rezoluce IAF z 5. listopadu 2020. Zvláštní pozornost si v této době zaslouží rezoluce IAF 2020-16, která se vztahuje ke statusu IAF COVID-19 FAQs.

Kvůli pandemii COVID-19 byla přechodná období všech povinných dokumentů IAF prodloužena o šest měsíců vizte (https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38).