Menu Zavřeno

Informace o vydání MPA

Informuji Vás o vydání dvou metodických pokynů pro akreditaci (MPA) Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA):

  1. Dne 1. 12. 2020 vydal ČIA metodický pokyn pro akreditaci MPA 00-04-20 verze 2 Pravidla používání odkazu na akreditaci. Do uvedeného MPA byly zapracovány požadavky dokumentu EA-3/01 M: 2019 EA Conditions for the use of Accreditation symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status (Podmínky EA pro používání akreditačních značek, log a jiných odkazů na akreditaci a odkazů na status signatáře EA MLA).
  2. S účinností od 1. 1. 2021 bude vydán metodický pokyn pro akreditaci MPA 00-01-20 Základní pravidla akreditačního procesu z důvodů úprav v souvislosti s novým vydáním EA-3/01 (kapitola 9.3), s úpravou procesu akreditace (kapitola 7) a s úpravou Příloh tohoto MPA.

Dovolte mi, abych Vám i Vašim spolupracovníkům popřál hezké prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší v roce 2021, hlavně hodně zdraví a spokojenosti.

Ing. Milan Badal
náměstek ředitele
Český institut pro akreditaci, o.p.s.