Menu Zavřeno

Zavedení nové kvalifikované služby v oblasti certifikace nástrojů vytvářejících důvěru dle požadavků nařízení EP a Rady č. 910/2014 (eIDAS)

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. s platností od 14.5.2021 zavádí aktualizovanou službu akreditace pro certifikaci nástrojů vytvářejících důvěru dle požadavků nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (eIDAS) a dokumentu DKP V4 – kvalifikovanou službu elektronického doručování.

Bližší informace, týkající se nové služby a procesu její akreditace, najdete zde: