Menu Zavřeno

Příprava zavedení nové služby – akreditace biobank

Od začátku června 2021 je k dispozici  norma ČSN EN ISO 20387 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky v českém překladu, který byl iniciován ČIA. Jedná se o normu, která stanovuje obecné požadavky na kompetenci, nestrannost a konzistentní provoz biobank, včetně požadavků na kontrolu kvality. Požadavky potřebné pro  zajištění odpovídající kvality souborů biologických materiálů a dat jsou vhodné pro všechny organizace provozující biobanky, včetně biobank různých typů biologických materiálů určených pro výzkum a vývoj. Norma je určena také pro uživatele služeb biobank a může sloužit k potvrzení nebo uznání kompetence biobank. ILAC považuje tuto normu za kriteriální dokument pro akreditaci biobank a ČIA proto obdobně jako další akreditační orgány připravuje zavedení této služby. Bližší informace budou prezentovány na semináři ČIA pro zdravotnické laboratoře 21. 10. 2021.