Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #29 ke dni 02. 09. 2021

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

 

EA

IAF

IAF PL 7: 2015, verze 3 Příručka kvality IAF
IAF Quality Manual
(datum vydání: 2021-08-23)

IAF MD 4: 2018, verze 2 IAF Povinný dokument pro používání informačních a komunikačních technologií (ICT) pro účely auditu/hodnocení
IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
(
datum vydání: 2021-08-03), pozn. pouze formální změny

IAF MD21: 2018, verze 2 Požadavky na přechod ISO 45001:2018 z OHSAS 18001
Requirements for the Migration to ISO 45001: 2018 from OHSAS 18001: 2007
(datum vydání: 2021-08-03), pozn. pouze formální změny

ILAC

IAF / ILAC

Technické normy

ČSN 01 0391:2021 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky
ISO 50003:2021 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

Technické předpisy

Ostatní

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA

Dne:                 07. 09. 2021