Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #30 ke dni 01. 10. 2021

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

 

EA

IAF

ILAC

IAF / ILAC

Technické normy

ČSN ISO 10013:2021 Systémy managementu kvality – Návod k dokumentovaným informacím

Technické předpisy

Ostatní

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA

Dne:                 07. 10. 2021