Menu Zavřeno

Úspěšná evaluace ČIA pro akreditace ověřovatelů programu EMAS

Dne 23.11.2021 se na dálku konalo jednání pracovní skupiny EA CC WG Environment  a Fóra akreditačních a licenčních orgánů (FALB) podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 (dále Nařízení), za ČIA se jednání zúčastnila manažerka pro mezinárodní spolupráci. Na 44. zasedání FALB byla schválena zpráva z evaluace ČIA za EMAS a tím bylo potvrzeno, že ČIA je kompetentní akreditační orgán působící v programu EMAS a nadále splňuje požadavky Nařízení. Schválením zprávy tak bylo stvrzeno, že akreditace environmentálních ověřovatelů EMAS i dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli působícími v ČR probíhají v souladu s evropskými právními předpisy, které vymezují program EMAS.