Menu Zavřeno

Jednání EA CC WG Environment a FALB

Dne 5. 4. 2022 se na dálku konalo jednání pracovní skupiny EA CC WG Environment a Fóra akreditačních a licenčních orgánů (FALB) podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009. Za ČIA se jednání zúčastnila manažerka pro mezinárodní spolupráci. Na 45. zasedání FALB byla vznesena otázka uplatnění normy ISO/IEC 17029 ve spojení s ISO 14065 pro akreditaci ověřovatelů EMAS. Uplatnění těchto norem ve vztahu k akreditaci pro účely EPD bylo projednáno  i na EA CC WG Environment.