Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #40 ke dni 01. 08. 2022

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents

(datum vydání: 2022-07-18)

EA-INF/02 Contact Persons of EA Members, Recognized Stakeholders and Observers

(datum vydání: 2022-07-18)

IAF

IAF PL 2:2022 Bylaws of the International Accreditation Forum, Inc.

(datum vydání: 2022-07-20)

ILAC

 IAF / ILAC

Technické normy

Technické předpisy

—                                                                               

Ostatní

—                                             

 

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA

Dne:                 15. 08. 2022