Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #41 ke dni 01. 09. 2022

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
(datum vydání: 2022-08-30)

EA-INF/05 Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment
(datum vydání: 2022-08-30)

IAF

IAF MD26:2022 Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022
(datum vydání: 2022-08-09)

ILAC

IAF / ILAC

Technické normy

ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
(datum vydání: 2022-09)

Technické předpisy

—                                                                               

Ostatní

—                                             

 

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA
Dne:                 16. 09. 2022