Menu Zavřeno

Informační dopis o vývoji v aplikaci certifikačních schémat

Informační dopis o vývoji v aplikaci certifikačních schémat pro certifikaci produktů a změnách v dosavadním pojetí, k němuž dochází v návaznosti na závěry EA vzešlé z provádění evaluace v červnu 2022, naleznete zde: