Menu Zavřeno

Důležité informace pro zdravotnické laboratoře akreditované podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Upozorňujeme akreditované zdravotnické laboratoře i případné zájemce o udělení akreditace na významné změny v  posuzování:

  • Dne 6. 12. 2022 byla vydána nová verze ISO 15189. Od tohoto data je rezolucí ILAC stanoveno tříleté přechodné období platnosti osvědčení o akreditaci podle současné verze normy. ČIA intenzivně připravuje zavedení normy do akreditačního systému ČR, protože po vydání české verze normy nebude již dále možné přijímat žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti akreditace podle ČSN EN ISO 15189:2013.

 

  • S účinností od 1. 1. 2023 bude ČIA posuzovat pouze personální požadavky uvedené ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, jako relevantního odvětvového předpisu. Při posouzení dostatečnosti personálního zabezpečení konkrétní zdravotnické laboratoře bude skupinou posuzovatelů zohledněn druh a objem poskytované zdravotní péče a spektrum prováděných výkonů a činností. Doporučení odborných lékařských společností ČLS JEP mají charakter odborných doporučení a při posuzování se k nim bude takto přihlížet.

 

  • Dne 1. 1. 2023 nabyde účinnosti revidovaný MPA 00-09-22 Flexibilní rozsah akreditace, do kterého jsou zapracovány požadavky mandatorního dokumentu EA-4/17M:2022 Description of scopes of accreditation for medical laboratories. Tyto požadavky zásadně mění  způsob popisu rozsahu akreditace v přílohách osvědčení o akreditaci. Přechodné období pro aplikaci požadavků je u akreditovaných zdravotnických laboratoří stanoveno do 17. 02. 2024. Další  informace k popisu rozsahu akreditovaných vyšetření a odběrů v přílohách osvědčení o akreditaci budou uvedeny v revidovaném Návodu na zpracování přílohy č. 3  na https://www.cai.cz/?page_id=2969.

 Bližší informace o všech výše uvedených změnách budou podány na semináři pro zdravotnické laboratoře, který se  bude konat dne 22. 3. 2023 (Brno) a 28.3.2023 (Praha).