Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #43 ke dni 01. 11. 2022

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
(datum vydání: 2022-10-07)

EA-INF/02  Contact Persons of EA Members, Recognized Stakeholders and Observers
(datum vydání: 2022-10-07)

EA-INF/03 Signatories to the EA Multilateral Agreement
(datum vydání: 2022-10-07)

EA-2/21 G Guidance on remote assessments
(datum vydání: 2022-10-18)

IAF

IAF PL 3:2022 Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for Expansion of the Scope of the IAF MLA
(datum vydání: 2022-10-07)

ILAC

IAF / ILAC

Technické normy

ISO 27001:2022 – Information security management systems – Requirements  

Technické předpisy

—                                                                               

Ostatní

—                                             

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA
Dne:                 10. 11. 2022