Menu Zavřeno

Udělení akreditace v oblasti validačních a ověřovacích orgánů a rozšíření multilaterální dohody s EA

Dne 21.8.2023 byla Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále ČIA) udělena první akreditace v oblasti validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 ve spojení s ČSN EN ISO 14065:2022. Akreditace byla udělena ověřovacímu orgánu VERIFIKACE CZ.

V souladu s plánem přechodu z normy ČSN EN ISO 14065:2013 na normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 ve spojení s ČSN EN ISO 14065:2022, který přijala Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) byl, v návaznosti na zmíněné udělení akreditace, rozšířen rozsah multilaterální dohody s EA, jejímž je ČIA signatářem, o normu EN ISO/IEC 17029 ve spojení s normou EN ISO 14065.