Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #60 – březen 2024

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.
V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.
Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
(datum vydání: 2024-03-21)

EA-INF/02 Contact Persons of EA Members, Recognized Stakeholders and Observers
(datum vydání: 2024-03-15)

EA-INF/05 Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment
(datum vydání: 2024-03-21)

IAF

IAF PL 2:2024 Bylaws of the International Accreditation Forum, Inc. 
(datum vydání: 2024-03-07)

ILAC
___

IAF / ILAC
___

Technické normy a předpisy

Předpisy a technické normy týkající se uvádění výrobků na trh – přehled zpracovaný ÚNMZ, dostupný ZDE.
(datum vydání: 2024-03)

ISO/IEC 27006-1:2024 nformation security, cybersecurity and privacy protection Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems, Part 1: General 
(datum vydání: 2024-03)

EN ISO/IEC 27006-1:2024 (WI=JT013050) Information security, cybersecurity and privacy protection – Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems – Part 1: General (ISO/IEC 27006-1:2024) 
(datum vydání: 2024-03)

Ostatní

Věstník ÚNMZ dostupný ZDE.
(datum vydání: 2024-03-08)

 

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA
Dne:                 16. 4. 2024