Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #62 – květen 2024

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.
V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.
Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
(datum vydání: 2024-05-28)

EA-INF/02 Contact Persons of EA Members, Recognized Stakeholders and Observers
(datum vydání: 2024-05-28)

EA-INF/17 Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators
(datum vydání: 2024-05-28)

IAF

IAF MD16:2024 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies 
(datum vydání: 2024-05-21)

IAF MD29:2024 Transition Requirements for ISO/IEC 27006-1:2024 
(datum vydání: 2024-05-21)

ILAC
___

IAF / ILAC
___

Technické normy a předpisy

Předpisy a technické normy týkající se uvádění výrobků na trh – přehled zpracovaný ÚNMZ, dostupný ZDE.
(datum vydání: 2024-05)

ISO 33405:2024 Reference materials — Approaches for characterization and assessment of homogeneity and stability 
(datum vydání: 2024-05)

ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023, změna A1 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a kompetenci 
(datum vydání: 2024-05)

Ostatní

Věstník ÚNMZ dostupný ZDE.
(datum vydání: 2024-05-07)

 

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA
Dne:                 20. 6. 2024