Menu Zavřeno

Používání ČSN P CEN/TS 15675:2009

Na základě Resoluce EA 2018 (41) 27 schválené na 41. zasedání General Assembly Evropské akreditace (EA) konaného ve dnech 16. a 17.5.2018 v Sofii bude Český institut pro akreditaci, o.p.s. v oblasti zkušebních laboratoří provádějících periodická měření emisí používat ČSN P CEN/TS 15675:2009 ve spojení s odpovídajícími kritérii ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro prokázání plnění požadavků technické specifikace.

Kompletní znění Resoluce EA