Menu Zavřeno

Zavedení služby posuzování dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje zavedení služby posuzování dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 od 1. 5. 2018. V dopisu přiloženém k této zprávě jsou uvedeny souhrnné informace týkající se implementace revidované normy.

Informační dopis 02 ISO/IEC 1725:2018