Menu Zavřeno

Upřesnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025

Vzhledem k rostoucímu zájmu  chemických  laboratoří o akreditaci komerčně dostupných metod zkoušení („ready-to-use test kit methods“) vypracovala v roce 2007 technická komise pro chemické zkoušky dokument, který upřesňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro akreditaci těchto metod. Dokument upozorňuje také na nutnost uvedení použití kitu pro stanovení konkrétního analytu v příloze Osvědčení o akreditaci – v názvu i identifikaci metody. Tento dokument byl podroben přezkoumání a aktualizován, změny jsou v dokumentu vyznačeny. Více informací zde.