Menu Zavřeno

Překlad ILAC G24

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje, že v roce 2007 vydala organizace ILAC dokument ILAC-G24:2007 „Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů“, který popisuje, jak by měla laboratoř, zejména při vytváření svého kalibračního systému, stanovit kalibrační intervaly. Dokument určuje a popisuje metody, jež jsou k dispozici a jsou známé pro vyhodnocení kalibračních intervalů. Překlad dokumentu je pod názvem ILAC G24 zveřejněn v části Dokumenty ke stažení včetně ceníku – Dokumenty EA, ILAC, IAF a FAB.