Menu Zavřeno

ČSN EN ISO 9308-1

V souvislosti s novým vydáním normy ČSN EN ISO 9308-1 Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry v dubnu 2015 oznamujeme, že akreditované laboratoře mohou tuto normu zavést do svého systému v rámci nastaveného procesu zavedení aktuálních norem identifikujících zkušební postupy. Aktualizovaný postup bude posouzen v rámci nejbližší pravidelné dozorové návštěvy.Vzhledem k tomu, že zkoušení podle poslední verze normy může poskytovat rozdílné výsledky oproti verzi ze září 2001, doporučujeme laboratořím uvádění datace normy na výstupních dokumentech (protokolech o zkoušce) pro zákazníky. Před zavedením aktuální normy do systému laboratoře by se laboratoř měla úspěšně zúčastnit mezilaboratorního porovnávání podle ČSN EN ISO 9308-1:2015.