Menu Zavřeno

ČSN EN ISO 15189:2013

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákony č. 96/2004 Sb. a č.95/2004 Sb. V souvislosti s touto změnou ČIA připomíná, že zdravotnické laboratoře akreditované podle ČSN EN ISO 15189:2013 jsou plně odpovědné za dodržování platné legislativy stejně jako za stanovení potřebných kvalifikačních požadavků a zajištění požadovaného personálního obsazení laboratoře. ČIA jako nezávislá třetí strana nemůže poskytovat informace k individuálním dotazům na správnost zařazení konkrétních pracovníků do pracovních pozic.