Menu Zavřeno

Společné komuniké ISO, ILAC, IAF

Organizace ISO, ILAC a IAF přijaly Společné komuniké k požadavkům na systém managementu řízení ISO/IEC 17025. Společné komuniké v originálním znění a jeho překlad naleznete níže. Společné komuniké bylo dopisem zasláno laboratořím akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025.