Menu Zavřeno

Pověření

Ministr průmyslu a obchodu pověřil svým rozhodnutím č. 163/2012 Český institut pro akreditaci, o.p.s. prováděním akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů, v rozsahu nařízení č. 600/2012. MPO uvedené změny notifikuje EA a EK (sdělení č. 30/2013 Sb.).