Menu Zavřeno

Akreditace posuzování shody v souladu s §10, ods. 1, písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) s platností od 3.6.2015 zavádí možnost akreditace činností posuzování shody a následně vystavení výstupních dokumentů v souladu s §10, ods. 1, písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

Obecně lze říci, že se jedná o akreditaci subjektů pro provádění činností stanovených příslušným právním předpisem (např. NV 163/2002 Sb.), které však má za povinnost zajistit výrobce nebo dovozce. Tyto činnosti může výrobce/dovozce zajistit vlastními zdroji nebo může využít služeb akreditovaných subjektů. Vždy se jedná výhradně o činnosti, u kterých není prováděn výkon autorizované/oznámené osoby.

Certifikační orgán musí, v případě využití této možnosti, dokumentovat příslušný postup v rámci svého systému.

Podrobnější popis je uveden v dokumentu Návod na zpracování přílohy č. 3, který je dostupný na webových stránkách ČIA.