Menu Zavřeno

Rezoluce IAF 2017-20

AF na svém výročním zasedání v říjnu 2017 přijalo rezoluci o nepřípustnosti certifikace podle ISO 31000 (Management rizik).

Rezoluce IAF 2017-20 (bod 9 agendy): Certifikace podle ISO 31000:2009 Management rizik – Principy a směrnice

Valné shromáždění na doporučení Technického výboru rozhodlo, že nebude podporovat žádnou akreditovanou certifikaci podle ISO 31000:2009 Management rizik – Principy a směrnice (datum publikace 13. listopadu 2009).

Text ISO 31000 výslovně uvádí, že norma není určena ani vhodná pro certifikaci a jakákoli certifikace by znamenala její zneužití. Proto jsou orgány posuzování shody naléhavě vyzývány k tomu, aby nepodporovaly ani neposkytovaly certifikaci podle ISO 31000, a akreditační orgány i  orgány posuzování shody se vyzývají k ohlášení jakéhokoli zneužití nebo požadavku na certifikaci přímo sekretariátu ISO.

Originální text lze dohledat na našich stránkách v sekci Mezinárodní spolupráce, Rezoluce EA, ILAC, IAF.