Menu Zavřeno

IAF MD 5: 2013

Informace o vydání překladu dokumentů IAF MD 5: 2013, Závazný dokument IAF pro stanovení doby trvání auditů QMS a EMS, a IAF MD 11: 2013, Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (dále jen „dokumenty“), jejichž zavedení je pro signatáře IAF a EA MLA povinné.

Více informací najdete zde: