Menu Zavřeno

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) oznamuje, že akreditace samostatného vzorkování se v rámci akreditačního systému ČR provádí pouze dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tato skutečnost je také uvedena v textu MPA 10-01-15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky.

Z výše uvedeného důvodu tedy nebude ČIA provádět akreditaci vzorkování jako samostatné aktivity dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.