Menu Zavřeno

ÚNMZ a ČIA formulovali společnou informaci ke směrnici 97/23/ES.

Vzhledem k dotazům na certifikaci osob, které mohou vykonávat činnosti pro účely  směrnice 97/23/ES (dále jen „PED“), a také k uvádění odkazu na PED a dalších náležitostí osobních certifikátů vydávaných akreditovanými subjekty, notifikovanými osobami nebo uznanými nezávislými organizacemi а k problematice používání technických norem pro účely PED, byla formulována tato informace.

Publikováno do 25.5.2018