Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #01 ke dni 10. 4. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,
 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.
Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který bude aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.


EA

EA-4/21 INF:2018 Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation – připraven překlad ke zveřejnění na webu ČIA;

EA-4/22 G:2018 EA Guidance on Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed – zavedení do 30. 11. 2019.

IAF

IAF MD 4:2018 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes – překlad zveřejněn na webu ČIA, aplikace od 4. 7. 2019;

IAF MD 11:2019 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems – aplikace od 17. 1. 2020;

IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies – překlad zveřejněn na webu ČIA, aplikace od 8. 5. 2019.

ILAC

ILAC G28:07/2018 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies.