Menu Zavřeno

Zasedání EA HHC

Ve dnech 12. a 13. března 2019 se zástupkyně ČIA zúčastnily 21. zasedání Horizontální harmonizační komise Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA HHC). Jednání bylo zaměřeno na koncepci rizika ve smyslu revidované normy ISO/IEC 17011:2017, jeho vyhodnocování v procesu akreditace a harmonizaci postupu evropských akreditačních orgánů v tomto ohledu. Dále byly projednány aktualizace dokumentů EA v návaznosti na revidovanou normu a diskutovány otázky společného významu k zajištění jednotné činnosti akreditačních orgánů, která je nezbytnou podmínkou vzájemného uznávání výsledků akreditace v rámci evropské i globální akreditační infrastruktury.