Menu Zavřeno

Ukončení poskytování služby v oblasti interoperability evropského železničního systému.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) ukončil poskytování služby akreditace pro účely oznámení v oblasti interoperability evropského železničního systému. Počínaje 1. 4. 2019 ČIA neprovádí akreditaci pro účely oznámení v oblasti interoperability evropského železničního systému. Od tohoto data ČIA nepřijímá žádosti o udělení akreditace, prodloužení platnosti udělené akreditace ani rozšíření rozsahu akreditace pro účely oznámení pro oblast interoperability evropského železničního systému. Podrobnější informace jsou uvedeny zde: